نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پاسخگويي به سوالات پر تکرار برنامه تحول نظام سلامت نوشته شده توسط واحدخبر(دبير خبر وب دا) 3920
مراحل تدوين سند عرضه و تقاضاي پرستار در وزارت بهداشت در حال اتمام است نوشته شده توسط واحدخبر(دبير خبر وب دا) 2167
مدیران شبکه های بهداشتی درمانی درگز و خواف :برنامه تحول نظام سلامت گامی موثر در گسترش عدالت در سلامت نوشته شده توسط واحد خبر (بیرجندی،مهدی پارسا) 355
آگهي پذيرش نيروي قراردادي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحدخبر(دبير خبر وب دا) 8521
برگزاری نشست توجیهی برنامه تحول نظام سلامت در چناران نوشته شده توسط واحد خبر (ايرانفر) 362
بهسازی و افتتاح بخش داخلی بيمارستان ولیعصر(عج) بردسکن نوشته شده توسط واحد خبر (فرهادي) 412
اگر به بهداشت بي‌توجهي کنيم،اقداماتمان رنگ مي بازد نوشته شده توسط واحد خبر(ساجدي نيا) 1277
با دقت و وسواس در طرح تحول نظام سلامت هزينه شده است نوشته شده توسط واحد خبر (ساجدي نيا) 1079
نظارت بر نحوه عملکرد برنامه تحول نظام سلامت در بيمارستانهاي دانشگاهي نوشته شده توسط واحدخبر(دبير خبر وب دا) 1630
قيمت بيشتر داروهاي گرانقيمت وارداتي کاهش مي‌يابد نوشته شده توسط واحد خبر (ساجدي نيا) 833