برنامه نظام ارجاع در تمامی مراکز بهداشتی درمانی زیر پوشش دانشگاه در حال اجراست

  • PDF

مدیر توسعه شبکه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: با تامین زیر ساخت های مورد نیاز، در حال حاضر برنامه نظام ارجاع در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر زیر پوشش شبکه های بهداشتی و درمانی در حال اجراست.

دکتر حسن درخشان در حاشیه نشست نظام ارجاع که در ستاد مرکزی شهرک دانش و سلامت دانشگاه برگزار شد با اشاره به استقرار سامانه سینا در تمامی مراکز بهداشتی درمانی و تهیه پرونده الکترونیک سلامت خاطر نشان کرد: در مراکز بهداشت پنج گانه مشهد نیز برنامه نظام ارجاع در حال اجراست و ارجاع گروه های هدف از سطح یک به سطوح تخصصی و فوق تخصصی در قالب این برنامه صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: متخصصین زنان و زایمان، داخلی، قلب و عروق، ارتوپدی و کودکان بیشترین میزان ارجاع را در شهرستان ها در این مدت داشته اند.

مدیر توسعه شبکه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه اجرای برنامه الکترونیک نظام ارجاع در اسناد بالادستی از جمله برنامه های پنجم و ششم توسعه به آن تاکید و به عنوان یک تکلیف بر عهده وزارت بهداشت و سازمان های وابسته نهاده شده است اظهار کرد: با اجرای این برنامه ضمن کاهش هزینه های درمانی، از انجام خدمات تکراری در حوزه دارو و پاراکلینیک نیز جلوگیری می شود.

دکتر درخشان با بیان اینکه مقدمات اجرای برنامه نظام ارجاع از دو سال و نیم گذشته در سطح یک آغاز شد اظهار کرد: بر این اساس پرونده الکترونیک سینا تشکیل و اطلاعات هویتی جمعیت زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط مراقبین سلامت به ثبت رسیده است. 

این نشست با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، معاون درمان، روسای بیمارستان ها و مدیران شبکه های بهداشتی درمانی برگزار شد.

کارگروه نظام ارجاع الکترونیک

کارگروه نظام ارجاع الکترونیک

کارگروه نظام ارجاع الکترونیک

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار