همکاری و هماهنگی میان حوزه های بهداشت، درمان و فناوری اطلاعات موجب ارائه اطلاعات آماری دقیق در زمینه کرونا شد

  • PDF

 دبیر کارگروه مراقبت و درمان کووید-19 دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: همکاری و هماهنگی میان حوزه های بهداشت، درمان و فناوری اطلاعات موجب رفع مغایرت ها و ارائه اطلاعات آماری دقیق در زمینه کرونا شد.

به گزارش وب دا، دکتر علی اصغر انجیدنی در نشست با کارشناس اداره مراقبت مراکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که به منظور بازدید از اقدامات فناوری اطلاعات دانشگاه به مشهد سفر کرده است با بیان اینکه از زمان شیوع ویروس کرونا، اقدامات موثری در حوزه های بهداشت، درمان و فناوری اطلاعات در راستای مدیریت این بیماری انجام شد خاطر نشان کرد: اجرای برنامه نظام ارجاع، غربالگری تمامی شهروندان و ثبت اطلاعات در سامانه سینا و هماهنگی در ارائه آمار و اطلاعات در راستای حذف مغایرت ها از مهمترین اقدامات به شمار می رود.

وی با بیان اینکه اطلاعات بیماران کووید-19  که در مراکز درمانی بستری می شوند در سامانه های MCMC و HIS به ثبت می رسد تصریح کرد: تمامی اطلاعات بیماران بستری و ترخیصی به صورت روزانه مورد بررسی دقیق قرار می گرفت و موارد مغایرت حذف می شد تا آمار به شکل صحیح ارائه شود.

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه به منظور ارائه آمار صحیح و دستیابی به جامعه اطلاعاتی دقیق اقدامات موثری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت گام به گام انجام شد اظهار کرد: شناسایی سامانه های اطلاعاتی موجود در حوزه های بهداشت و درمان، طراحی سناریو جمع آوری اطلاعات، طراحی انبار داده به منظور گزارش گیری جامع و طراحی داشبوردهای مدیریتی از جمله این اقدامات به شمار می رود.

مهندس ساداتی با بیان اینکه در این مدت ابزارهای رصد و مانیتورینگ طراحی شد تا بتوان مغایرت در ارائه آمارها را حذف کرد اظهار کرد: در این راستا به صورت روزانه ضمن ارتباط با حوزه های بهداشت و درمان، موارد مغایرت استخراج و نسبت به حذف آن اقدام شد.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.