ابلاغ تعرفه های پزشکی بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه سال 99

  • PDF

مدیر اقتصاد درمان، استاندارد و فناوری های سلامت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ابلاغ تعرفه های پزشکی بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه سال 99 خبر داد.

دکتر حسین ابراهیم پور در گفتگو با وب دا اظهار کرد: تعرفه های پزشکی در تمامی شهرستان های زیر پوشش، بیمارستان های خصوصی، خیریه، عمومی غیر دولتی و دانشگاهی، مراکز جراحی محدود خصوصی، خیریه، عمومی و درمانگاه های زیر پوشش لازم الاجراست.

وی افزود: همچنین در سال جاری ارزش پایه بیهوشی در کدهای کتاب ارزش نسبی نیز اصلاح شده است.

کلیه تعرفه های ابلاغی مصوب هیأت وزیران در سایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بخش تعرفه های پزشکی و دندانپزشکی به آدرس اینترنتی اینجا  بارگذاری شده است.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.