افزایش تعداد بیماران مبتلا به کووید-19 نشان دهنده کاهش توجه مردم به اصول بهداشتی است

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه مدیریت و کنترل کرونا به عنوان الگویی در سطح کشور استمعاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه افزایش تعداد بیماران مبتلا به کووید-19 نشان دهنده کاهش توجه مردم به اصول بهداشتی است اظهار کرد: مردم باید بدانند که ویروس کرونا همواره در کنار ماست و باید نسبت به آن توجه جدی داشته باشند.

دکتر شاپور بدیعی در گفتگو با وب دا با بیان اینکه در حال حاضر 400 بیمار مبتلا به کووید-19 در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه بستری هستند خاطر نشان کرد: افزایش تعداد بیماران بستری، فشار مضاعفی را به سیستم بهداشت و درمان وارد کرده است و در برخی از موارد موجب درگیری کادر پزشکی و درمانی نیز شده است.

وی تصریح کرد: هر چند که رفع محدودیت ها اجتناب ناپذیر است و باید به مقوله اقتصاد نیز پرداخته شود اما به نظر می رسد مردم نسبت به فاصله گذاری اجتماعی، اصول بهداشتی و رعایت اصول خود مراقبتی کم توجه شده اند و این امر در هفته های اخیر موجب افزایش تعداد بیماران شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه برخی از بیماران بستری در مراکز درمانی زیر پوشش غیر بومی و از سایر استان های کشور هستند اظهار کرد: این امر نشان دهنده آن است که علی رغم ابتلا به بیماری، این افراد اقدام به سفر نموده اند بنابراین از هموطنان می خواهیم برای حفظ سلامت خود و سایرین از انجام سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند.