مراکز خدمات جامع سلامت ارائه دهنده خدمات سطح یک به مراجعین مشکوک و یا مبتلا به کرونا

رییس کمیته مراقبت و درمان کووید-19 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  با اشاره به راه اندازی برنامه نظام ارجاع در مدیریت بیماران مبتلا به کووید -19 اظهار کرد: در حال حاضر مراکز خدمات جامع سلامت ارائه دهنده خدمات سطح یک به مراجعین مشکوک و یا مبتلا به کرونا محسوب می شود.

به گزارش وب دا، دکتر شاپور بدیعی در نشست شورای مدیران معاونت درمان  با بیان اینکه افراد در صورت دارا بودن علائم مورد بررسی و غربالگری قرار می گیرند و در صورت نیاز به سطوح دو و سه ارجاع داده می شوند خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح از ایجاد ازدحام و حضور غیر ضروری شهروندان در اورژانس بیمارستان ها جلوگیری می شود.

وی با تاکید اینکه در مرحله نخست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اجرای برنامه نظام ارجاع بیماران کرونایی موفق عمل نمود و به عنوان الگویی در سطح کشور محسوب می شود خاطر نشان کرد: کاهش فشار مراجعه در مراکز بیمارستانی موجب افزایش عملکرد نیروهای پزشکی و پرستاری و بهبود خدمات رسانی به بیماران می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: با توجه به افزایش تعداد بیماران مبتلا به کووید-19 در مناطق زیر پوشش دانشگاه، بیمارستان 610 تختخوابی به طور مجدد به پذیرش و بستری این دسته از بیماران اختصاص یافته است و بیمارستان شریعتی نیز کماکان به عنوان مرکز ارجاع بیماران کرونایی در حال فعالیت است.