استفاده از ماسک در تمامی واحدهای زیر پوشش دانشگاه الزامی شد

آغاز پویش همگانی استفاده از ماسک در کشوررییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد استفاده از ماسک را برای تمامی پرسنل شاغل در واحدهای زیر پوشش این دانشگاه الزامی دانست.

دکتر سید محمد حسین بحرینی با بیان اینکه بر اساس مصوبات ستاد پیشگیری از کرونا استان و کشور استفاده از ماسک از 15 تیر ماه در اماکن عمومی اجباری می شود اظهار کرد: بر این اساس پرسنل دانشگاه در تمامی واحدهای زیر پوشش ملزم به استفاده از ماسک هستند و مدیران هر مجموعه نیز بر حسن اجرای این برنامه نظارت خواهند داشت.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این زمینه اظهار کرد: عدم استفاده از ماسک، خطر انتقال ویروس کرونا را بیش از 4 برابر  افزایش می دهد بنابراین تمامی شهروندان به منظور پیشگیری از ابتلا به این ویروس باید از ماسک استفاده کنند.

دکتر جبرائیل موفق با تاکید بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی تصریح کرد: عدم رعایت فاصله اجتماعی (کمتر از یک و نیم متر) خطر انتقال ویروس کرونا را بیش از 4 برابر افزایش می دهد و شهروندان لازم است در موارد غیر ضروری از حضور در اماکن عمومی خودداری کنند.