با حضور معاون وزیر بهداشت، افتتاح سالن برگزاری آزمون الکترونیک دانشکده پزشکی

  • PDF

با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سالن برگزاری آزمون الکترونیک دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ظرفیت 170 نفر افتتاح شد.

به گزارش وب دا، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه افتتاح این پروژه  اظهار داشت:  در راستای عملیاتی نمودن یکی از بسته های مهم طرح تحول و نوآوری آموزش که  بسته" ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی" میباشد، مرکز جامع مدیریت آزمونهای منطقه 9 آمایشی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد از چند ماه قبل در مجاورت اداره کل آموزش دانشگاه شروع به فعالیت نمود.

دکتر اعتضاد رضوی با اشاره به اینکه برنامه ریزی، مدیریت، طراحی  و تهیه بانکهای سوال در این مرکز صورت میگیرد خاطر نشان کرد: ایجاد این مرکز سنجش آموزش پزشکی منطقه ای/دانشگاهی به منظور بهبود فرآیند پذیرش،سنجش و ارزشیابی صورت گرفته و تلاش این مرکزاستفاده از بستر فضای مجازی برای برگزاری آزمون های متنوع در سطح منطقه و دانشگاه میباشد.

وی تصریح کرد: ایجاد بانکهای سوال منطقه ای با قابلیت ارتباط شبکه ای با مرکز سنجش پزشکی جزو برنامه های عملیاتی  مرکز آزمون دانشگاه است.

معاون آمورشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: آماده سازی فضای فیزیکی مناسب همراه با ارتقای تجهیزات مراکز سنجش و همچنین بهره مندی از بستر فضای مجازی برای ارتقای کمی و کیفی آزمونها از سیاستهای معاونت آموزشی در دوره جدید است.

دکتر اعتضاد رضوی تصریح کرد: هدایت داوطلبان به فراگیری عمیق و مبنایی علوم و کاهش استفاده از محفوظات در آزمونهای پذیرش، استفاده از بانک تست مؤسسات بین المللی سنجش، استفاده از تجربیات موجود جهانی، به کارگیری و بومی سازی تکنیک ها و شیوه های نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان و فراگیران از دیگر برنامه های دانشگاه برای ارتقا نظام آزمونهاست.

وی اظهار امیدواری کرد: با توانمندسازی اساتید برای برگزاری آزمون ها و بهره مندی از تجربیات بین المللی شاهد ارتقای آزمونهای علوم پزشکی باشیم.

دکتر اعتضاد رضوی گفت: ارتقاء و پایش آزمون های گروههای آموزشی از نظر انطباق با استاندارد ها با آماده سازی بهتر داوطلبان برای موفقیت در آزمون های ملی و منطقه ای همراه خواهد شد. همچنین همکاری گروههای آموزشی در طراحی آزمون های مهارتی در همه رشته مقاطع از دیگر اهداف عملیاتی بسته ارتقا نظام آزمونهاست.

در همین راستا با همت مسئولین دانشکده پزشکی و حمایت دانشگاه سالن برگزاری آزمون الکترونیک این دانشکده با ظرفیت 170 نفر راه اندازی گردیده و توسط معاون  آموزشی وزارت بهداشت افتتاح شد.

 

 

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.