بازبینی کوریکلوم دندان پزشکی عمومی کشور

  • PDF

برنامه استراتژیک 5 و 10 ساله  برای رشته های علوم تغذیه تهیه می شوددبیر کارگروه توسعه دندان پزشکی و علوم مرتبط کشور عنوان کرد: بازبینی کوریکلوم دندان پزشکی عمومی کشور با مشارکت کلیه اساتید علاقمند دانشکده های دندان پزشکی کشور از جمله مهم ترین اقدامات این کارگروه است.

دکتر مجید اکبری، در گفتگو با وب دا، با اشاره به اینکه در گام چهارم تحول نظام سلامت، برنامه تحول و نوآوری در آموزش به اجرا در آمد و در قالب آن ماموریت های ویژه و مشترک به دانشگاه های علوم پزشکی کشور واگذار شد و  توسعه و تعالی علوم دندانپزشکی یکی از ماموریت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد  است اظهار کرد: علت انتخاب دانشکده دندان پزشکی مشهد  نیز تمایز و نخبگی این دانشکده در حیطه برنامه های آموزشی بوده است.

استاد گروه دندان پزشکی ترمیمی با بیان اینکه از حدود سه سال ونیم پیش این برنامه به عنوان یک ماموریت ویژه به دانشکده دندان پزشکی سپرده شد، ابراز کرد: باتوجه به اینکه در راستای ماموریت ویژه دندان پزشکی دبیرخانه ای نیز همنام و مرتبط در سطح وزارتخانه فعال است؛ برنامه ها با هماهنگی دبیرخانه دندان پزشکی به گونه ای ترسیم شد که تصمیم سازی در کارگروه و تصمیم گیری را در سطح دبیرخانه انجام شود.

ایجاد سامانه ارتباطی برخط و طراحی مدل ارتباطی

دبیر کارگروه توسعه دندان پزشکی و علوم مرتبط با اشاره به اینکه به منظور تحکیم ارتباط با بستر فعالیت آموزشی کشور سامانه ای پیش بینی شده که به صورت برخط با سایر دانشکده های دندان پزشکی کشور ارتباط برقرار شود ، عنوان کرد: نیازسنجی کلیه برنامه های توسعه ای ضمن ارتباط با سیاست گذاران در سطح وزارتخانه یکی از اهداف ایجاد سامانه ارتباطی برخط بود.

تدوین کتب مرجع دندان پزشکی

وی تصریح کرد: تدوین سری کتب مرجع دندان پزشکی کشور به عنوان قدمی در جهت کسب مرجعیت با مشارکت بیش از 600 نفر از اساتید و متخصصین دندان پزشکی کشور یک دیگر از اقدامات این کارگروه بود.

دکتر اکبری ابراز کرد: بازبینی کوریکلوم دندان پزشکی عمومی کشور با مشارکت کلیه اساتید علاقمند دانشکده های دندان پزشکی کشور در مراحل بررسی و نیاز سنجی، ارائه پیشنهادات و اجرا از جمله فعالیتهای کارگروه توسعه دندان پزشکی و علوم مرتبط بود.

استاد گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: طراحی مدل پشتیبانی اجرای کوریکلوم دندان پزشکی عمومی، برگزاری اولین همایش معاونان و مسئولان دندان پزشکی کلیه دانشکده های دندان پزشکی در مشهد به منظور تحکیم ارتباطات بین دانشکده های دندان پزشکی سراسر کشور نیز از سوی این کارگروه انجام شده است.

دبیر کارگروه توسعه دندان پزشکی و علوم مرتبط با بیان اینکه طراحی و معرفی طرح آموزش در عرصه برای  ورود آموزش دندان پزشکی عمومی به بستر ارائه خدمت در جامعه از دیگر فعالیتهای این کارگروه بود، تصریح کرد: تعریف مدلی برای تولید محصولات مجازی آموزشی و کمک آموزشی  به منظور نیل به اهداف کوریکلوم، طراحی و معرفی طرح تدوین کار پوشه های تخصصی جهت ساماندهی آموزش و ارزشیابی دوره های تخصصی دندان پزشکی برای هماهنگی بیشتر در بحث آموزش 39 دانشکده و 12 رشته تخصصی و phd و دبیرخانه مستقل در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه تمرکز رسالت کارگروه دندان پزشکی بر تحول در نظام آموزش و تولید فناوی برای ارتقا آموزش است، ابراز کرد: به منظور هماهنگی بیشتر در تصمیم گیری ها اولین همایش معاونین و مسئولین آموزشی دانشکده های دندان پزشکی باحضور کلیه دانشکده های دندان پزشکی برگزار شد.

 

دکتر اکبری با بیان اینکه هر کدام از برنامه های کارگروه توسعه دندان پزشکی و علوم مرتبط  به صوت برنامه های بلند مدت اجرا می شود، عنوان کرد: بنابراین برنامه ریزی و انجام مراحل مختلف کار هر کدام از سرفصل های موضوعی کارگروه شاید چندین سال زمان می برد و برنامه ها به صورت مداوم در حال اجرا است.

 

 

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.