انتصاب مديران شبکه هاي بهداشت و درمان باخرز و رشتخوار

  • PDF

انتصاب رییس  مرکز رشد فن آوري فراورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشکی مشهدرييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در احکامي جداگانه،مديران شبکه هاي بهداشت و درمان باخرز و رشتخوار را  منصوب کرد.

دکتر محمد رضا دارابي در اين احکام دکتر قاسم خالقي به عنوان مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان باخرز و دکتر جواد اشترايه را به عنوان مدير شبکه بهداشت و درمان رشتخوار منصوب نموده است.

پاسخگويي شايسته به نيازها وخواسته هاي مردم شريف شهرستان درحوزه سلامت ، ارتقاء‌برنامه هاي جاري حوزه هاي بهداشتي، درماني و فرهنگي به منظور تحقق عدالت در سلامت،هماهنگي لازم با معاونين و مديران دانشگاه،تعامل مثبت و سازنده با مسئولين شهرستان وتقويت هماهنگي هاي برون بخشي و صيانت وارتقاء منابع انساني ، فيزيکي و مالي شبکه از جمله مواردي است که در اين احکام به آن تاکيد شده است.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار