انتصاب روساي بيمارستان هاي اميد و ام البنين(س)

  • PDF

پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز جهانی قدسرييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در احکامي جداگانه روساي بيمارستان هاي اميد و ام البنين(س) را منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا دارابي در اين احکام دکتر فريده اخلاقي را به عنوان رييس بيمارستان ام البنين(س) و دکتر سودابه شهيد ثالث را به عنوان رييس بيمارستان اميد منصوب نموده است.

انجام برنامه ريزي مناسب و کارآمد و استفاده از توان علمي و تخصصي اعضاي محترم هيأت علمي ، پزشکان خدوم و کارکنان شريف آن مرکز آموزشي و درماني و بهره گيري حداکثري از ظرفيتهاي ارزشمند موجود ، ضمن هماهنگي با ساير واحدهاي دانشگاه بويژه حوزه معاونتهاي درمان ، آموزشي و توسعه مديريت و منابع دانشگاه، در جهت گسترش و ارتقاي خدمات تخصصي و فوق تخصصي موجود ، در چارچوب دستورالعملهاي ابلاغي گام برداريد.

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.