نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
گزارش تصویری کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سمعی وبصری روابط عمومی دانشگاه 1643
مصاحبه با دکتر کلالی مدیرگروه دهان ودندان معا.نت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در "23فروردین ماه روز دن نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 1526
گزارش تصویری برگزاری آزمون دستیاری دردانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سمعی وبصری روابط عمومی دانشگاه 1590
مصاحبه با دکتر فرحزاد جباری دبیر علمی سومین همایش بین المللی ایمونولوژی ،آسم و آلرژی نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 1853
گزارش تصویری راهپیمائی سلامت دانشگاهیان از ششمین روز هفته سلامت در شهرک دانش وسلامت نوشته شده توسط سمعی وبصری روابط عمومی دانشگاه 1169
راه اندازی دو دستگاه اتوبوس برای غربالگری دیابت به مناسبت هفته سلامت در مشهد مقدس + ( فیلم ) نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 1098
مصاحبه با دکتر مدقق در خصوص شیوه ی پرداخت مبتنی برعملکرد در سال جدید نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 1884
طی نشستی با مسئولین فنی درمانگاه های دندانپزشکی ،ارتقاء جایگاه دندانپزشکی استان بررسی شد + (فیلم ) نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 1178
انعکاس - مصاحبه شبکه خبر با استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد + ( فیلم ) نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 1127
تمهیدات ویژه ی اورژانس 115 مشهد برای روز طبیعت + ( فیلم ) نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 978