نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
یک روز با مدیر شبکه بهداشت و درمان درگز نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 3348
گزارش تصویری ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سمعی وبصری روابط عمومی دانشگاه 696
سیاست های جمعیتی و ارتقائ نرخ باروری کلی از زبان مدیر کل دفتر سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 605
روزدرخت کاری در شهرک دانش وسلامت نوشته شده توسط سمعی وبصری روابط عمومی دانشگاه 1158
گزارشی از برگزاری همایش استانی سلامت مردان + ( فیلم ) نوشته شده توسط سمعی وبصری روابط عمومی دانشگاه 659
پیشرفت 80 درصدی عظیم ترین پروژه در حال ساخت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 965
آخرین اقدامات و دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه طب سنتی( گزارش خبری + فیلم ) نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 848
برگزاری گردهمایی دبیران صیانت از حقوق شهروندی و دبیران حجاب و عفاف دانشگاه (گزارش خبری + فیلم ) نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 885
روایت یک خدمت عاشقانه ( فیلم ) نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 850
برگزاری نشست منطقه ای مدیران گروه سلامت خانواده و کارشناسان مسئول باروری سالم (گزارش +فیلم ) نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 627