اعزام تیم های ارزیـابی عملـکرد دراجرای پروتـکل های بهداشـتی 99/4/19 (14عکس)
بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از مراکز درمانی دانشگاه 99/4/18 (20عکس)
همـایـش چمـران فـکر مـانـدگار 99/4/7 (20عکس)
تقدیر نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی از جهادگران سلامت بسیج جامعه پزشکی 99/4/11 (20عکس)
تقدیر حوزه قضایی استان از جهاد گران عرصه سلامت 99/4/4 (20عکس)
بازدید دبیر ستاد سلول های بنیادی وپزشکی ریاست جمهوری از پژوهشکده بوعلی9/3/8 (20عکس)
بازدید دبیر ستاد سلول هـای بنیـادی وپزشکی ریـاست جمهـوری 99/3/8 (21عکس)
حضور وزیر بهداشت در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام 99/3/10 (19عکس)
حضور وزیر بهداشت درستاد پیشگیری و مقابله باویروس کرونا استان خراسان رضوی99/3/10 (16عکس)
افتـتاح سـامانه پـیوند اعضــا 99/2/29 (12عکس)
جلسه روسای ادوار دانشگاه 99/2/24 (20عکس)
بازدید معاون غذا وداروی دانشگاه از داروخانه 22بهمن 99/1/20 (15عکس)
حضور معاون درمان وزیر بهداشت در ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا خراسان رضوی 99/1/25 (10عکس)
بازدید معاون درمان وزیر بهداشت ازبیمارستان دکتر علی شریعتی 99/1/25 (21عکس)
نشست ویدئو کنفرانس استاندارباروسای دانشگاههای خراسان رضوی درروز جهانی بهداشت 99/1/20 (12عکس)
بازدید معاون درمان دانشگاه به همراه کارشناسان از مراکز درمانی 99/1/14 (19عکس)
کمیته علمی ستاد پیشگیری مقابله با ویروس کرونا خراسان رضوی 99/1/14 (13عکس)
گزارش تصویری از تولید و توزیع برخی اقلام مصرفی مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه 99/1/12 (20عکس)
گزارش تصویری از فعـالیت مراکز خـدمات جـامع سـلامت در نوروز 99/1/7 (20عکس)
بازدید معاون غذا وداروی دانشگاه از کارخانه تولید الکل ضد عفونی کننده دست 99.1.7 (19عکس)
برخـی از فعـالیـت هـای دانشـگاه در نـوروز 99/1/2 (28عکس)
راه اندازی نقاهتگاه بیماران بهبودیافته مرکز بهداری سپاه امام رضا علیه السلام درمشهد98/12/23 (10عکس)
نشست های خبری مدیر روابط عمومی دانشگاه در خصوص ویروس کرونا 98/12/10 (12عکس)
بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهور از پژوهشکده بو علی 98/12/7 (24عکس)
آزمون پذیرش نیروی انسانی 98/11/25 (28عکس)
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی 22 بهمن 1398 (31عکس)
مراسم نکوداشت اسـتاد دکتـر محمـود روحـانی 98/11/15 (28عکس)
نشـست خبـری پویـش ملـی مبـارزه با سـرطان 98/11/6 (7عکس)
مراسم تکریم و معارفه مدیر هسته گزینـش دانشگاه علـوم پزشکی مشـهد 98/11/5 (19عکس)
برگزاری نشست هیات امنـای دانشگاه علـوم پزشکی مشـهد 98/11/3 (15عکس)
دیدار هیات رییسه دانشگاه با استاندار خراسان رضوی 98/10/28 (10عکس)
بازدید رییس دانشگاه از موسسه خیریه توانبخشی فتح المبین ( هـمـدم) 98/10/26 (16عکس)
حضـور دانشگاهیـان در راهپیـمایی حمـایت از جبـهه مقـاومت 98/10/24 (10عکس)
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان امدادی شهید کامیاب 98/10/15 (26عکس)
دیـدار رییـس دانشـگاه با پرستـاران ایثـارگـر 98/10/12 (18عکس)
حضور پرشور دانشگاهیان در مراسم تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی 98/10/15 (29عکس)
راهپـیمائی نهـم دی روز بصیـرت و میثـاق ملت با ولایـت 98/10/9 (30عکس)
مراسم هفته پژوهش وتقدیر از برگزیدگان (قسمت دوم) 98/10/5 (31عکس)
مراسـم هفـته پژوهـش وتقـدیر از برگـزیدگان 98/10/5 (30عکس)
شـب یـلدا در بیمارسـتان اکــبر - آذر ماه 1398 (10عکس)