حضور با شکوه کارکنان دانشگاه در راهپیمایی 22 بهمن سال 1397
 
تصویر بعدی
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
نسخه اصلی