دیدار رییس دانشگاه ومعاونین ومسولین با جمعی از پرستاران دانشگاه
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
نسخه اصلی