بازدید رییس دانشگاه از خبرگزاری دانشجویان ایران و جهاد دانشگاهی مشهد
 
تصویر بعدی
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
نسخه اصلی