مراسم اهدای  10 دسگاه آمبولانس به دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط بانک رفاه کارگران
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
نسخه اصلی