مراسم اهدای  10 دسگاه آمبولانس به دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط بانک رفاه کارگران
 
تصویر بعدی
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
نسخه اصلی