دیدار نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با رییس دانشگاه
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
نسخه اصلی