کارگـاه آموزشـی رهـبری حـرفه ای در سـمـن ها 97/9/29 (8عکس)
نشست خـبری پیشگیری از سـوخـتگی 97/9/28 (5عکس)
کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذائی 97/9/28 (12عکس)
 بازدید هیات رییسه دانشگاه از پژوهشکده بوعلی  و انبار های دانشگاه 97.9.25 (27عکس)
بازدید معاون درمـان دانشگاه از بیمارستان طـالـقانی 97/9/26 (27عکس)
بازدید سرزده رییس دانشگاه ازبیمارستــان فوق تخصصی اکــبر-جمعه 97/9/23 (16عکس)
جشنواره هفته پژوهش و فـناوری (قسمت دوم ) 97/9/22 (35عکس)
اختتـــامیـه جشـنواره هفـته پـژوهش وفـناوری 97/9/22 (32عکس)
جلسه ارائه فرصت های سرمایـه گـذاری دانشـگاه 97/9/21 (6عکس)
افتتاح بخشهای جدید بیمارستان ولیعصر بردسکن وبازدیدازبیمارستانهای کاشمر و خلیل اباد 97/9/17 (30عکس)
کارگاه مشترک معاونت بهداشت دانشگاه با سازمان بیمه سلامت در برنامه پـزشک خانواده 97/9/19 (9عکس)
افتتــاح کانون سلامــت محــله در روز جهانی داوطلب 97/9/14 (11عکس)
نشست خــبری هفتـه اطلاع رسانی ایــدز 97/9/13 (9عکس)
کارگاه گزارش نویـــسی روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 97/9/10 (17عکس)
تقدیر از اساتید پیوند قلب و خانواده های دهنده و گیرنده اعضا از مرگ مغزی 97/9/9 (30عکس)
نشست معاون درمان دانشگاه با مدیران ومسولین فنی ومترون بیمارستانهای دولتی خصوصی و خیریه ها97/9/11 (8عکس)
بازدید رییس دانشگاه از مرکز خدمات جامع سلامت اسماعیل آباد اهدائی مرحوم رضایی مقدم 97/9/7 (17عکس)
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه 97/9/3 (6عکس)
افتتــاح بخش های جـدید بیمارســتان خاتم الانبیــاء (ص) توسط وزیر بهداشـت 97/9/3 (26عکس)
گرامیداشــت روز جــهانـی رادیــو لـوژی در بیمارستان قائــم (عج) 97/9/1 (15عکس)
همایــش دبــیران مجــلات علــوم پـزشـکی ایـران 97/8/30 (19عکس)
کسب مقام اول تیم شـــنا در دومین المپــیاد ورزشی جانبازان و معلولین وزارت بهداشت (8عکس)
نشست خــبری سکته مغـــزی 97/8/27 (7عکس)
انتقال مدیریــت آموزشی به پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشــهد 97/8/28 (12عکس)
نهمین کنگــره ملی آموزش بهداشت و ارتقــای سلامـت 97/8/27 (17عکس)
کنگــره بین الـــمللی بیماری های راه های هوائی و بینابینی ریــه 97/8/23 (18عکس)
نشســت خــبری هــفته مــلی دیابــت 97/8/22 (8عکس)
مرکز پایــش مراقبت های درمانـــی دانشگاه علوم پــزشکی مشــهد (6عکس)
افتتاح شبکه مراکز جامع بیماران خاص 97/8/21 (9عکس)
جلسه نظام ارجاع الکترونیک 97/8/20 (11عکس)
بازدید قائم مقام وزیر بهداشت از پایگاه های اورژانس 115 درسالروز شهادت حضرت رضا (ع) 97/8/16 (17عکس)
بازدید مشاور معاون بهداشت وزیر ومدیران معاونت بهداشتی دانشگاه از نحوه خدمت رسانی به زایرین پیاده حضرت رضا (ع) 97/8/15 (21عکس)
مصاحبه با رئیس بیمارستان قائم (عج) در خصوص کسب رتبه برتر درحوزه بیمه درروز ملی سلامت 97/8/14 (3عکس)
جلسه شورای پیام گزاران سلامت دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی 97/8/14 (8عکس)
جلسه ارزیابی بیرونی تحقق استانداردهای اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی 97/8/14 (7عکس)
حضور پر شور دانشگاهیان در یوم الله سیزده آبان 97 (16عکس)
جلسه معاونین بهداشت ودرمان دانشگاه با مدیران در خصوص برنامه نظام ارجاع الکترونیک 97/8/10 (6عکس)
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) 97/8/8 (21عکس)
جلسه رییس دانشگاه با معاون و کارشناسان بهداشتی 97/8/6 (7عکس)
رونمایی از کتاب آنچه یک مدیر باید از بودجه بداند 97/8/5 (11عکس)