افزایش چشمگیر روابط و همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کشورهای دیگر

  • PDF

 

دکتر سیامک زارعی مدیر روابط بین الملل دانشگاه ؛ازافزایش چشمگیر روابط و همکاری دانشگاه علوم  پزشکی مشهد با کشورهای دیگر از جمله آلمان و افغانستان خبر داد.

به گزارش وب دا،دکتر زارعی اظهار کرد ؛ با توجه به بازدید معاون آموزش و پژوهش وزارت آموزش و تحقیقات کشور آلمان و رییس همکاری های آموزشی با کشورهای شرقی، روسیه و آسیای مرکزی ، از دانشکده پزشکی  و امکانات گروه علوم اعصاب  ، امکان همکاری آلمان در زمینه های  نورو ساینس وسایکوسوماتیک فراهم شده که همچنین منجر به حمایت مالی از مراکزارائه دهنده گرنت از جمله DAAD  آلمان میشود.

وی همچنین از همکاری با کشور افغانستان( ولایت  هرات) خبر داد و افزود : به دنبال بازدید قائم مقام وزیر صحه افغانستان  و رئیس صحه عامه ولایت هرات دکتر تمنا در جلسه ای که با  حضور هیات ریسه دانشگاه  و دکترعبدالله بهرامی قائم مقام و مشاور وزیر در زمینه تفاهمات با افغانستان ومعاونین دانشگاه برگزارشد، مقررگردید در زمینه  های آموزش اساتید و دانشجویان اهل کشور افغانستان  و درخواست سرمایه گذاری  در افغانستان وهمچنین صادرات ایران در زمینه های غذا و دارو  ،با توجه به رضایتمندی از داروهای ایرانی واعتبار داروهای ایرانی نسبت به رقبای  کشورهای مجاور همکاری انجام بشود .

مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ابراز داشت ؛ با توجه به جاده های همجوار کنار مرز،فعالیت ها و همکاری های دیگر دو استان خراسان رضوی و ولایت هرات در زمینه های اورژانس است ، که در آینده نزدیک ،اورژانس  ها با یکدیگر همکاری وهمپوشانی جهت  ارائه خدمات بهتر داشته باشند.

 

 

 

آخرین اخبار