انتصاب مدیرآمار،فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه

انتصاب مدیر داروخانه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی، مدیر آمار،فناوری اطلاعات و ارتباطات این دانشگاه را منصوب نمود.

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا دارابی در این حکم مهندس سید مسعود ساداتی را به عنوان مدیر آمار،فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی مشهد منصوب نموده است.

در این حکم آمده است:

"با عنایت به حساسیت و گستردگی خدمات حوزه فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر تمامی واحدها و فعالیت های دانشگاه، شایسته است در تعامل نزدیک با معاونتها و کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی دانشگاه،و همچنین با بهره گیری از حداکثر توان تخصصی موجود، در کوتاه مدت نسبت به تدوین برنامه و نقشه راه چهار ساله در راستای ارتقا و توسعه سیستم های نرم افزاری و تامین زیر ساخت های مناسب همت گمارید."