نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کنگره مدیریت عوارض جراحی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 25
مشهد میزبان کنگره بین المللی بیماری های ریوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 30
اجرای برنامه نظام ارجاع ضمن افزایش اثر گذاری،کاهش هزینه ها را در برخواهد داشت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 37
باید همه در زمینه مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت مشارکت فعال داشته باشند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 60
مجمع سلامت در بیشتر استان های کشور ایجاد شده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 75
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به کسب رتبه های برتر کشوری شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 417
مجمع سلامت، با نگاهی نوین توجه ویژه ای به بعد اجتماعی سلامت دارد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 51
باید اطلاعات مردم در زمینه بیماری های منتقله از خون افزایش یابد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 44
روابط عمومی،کانال ارتباطی در درون و برون سازمان است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 191
برگزاری اولین همایش ملی "مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون"در مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 79

آخرین اخبار