رونمایی از سند پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر استان خراسان رضوی

  • PDF

سند پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر خراسان رضوی در چهارمین نشست کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان رونمایی شد.

به گزارش وب دا، رییس کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی خراسان رضوی ضمن قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تهیه و تدوین سند پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن اظهار داشت: در این سند وظایف تمامی سازمان ها در ارتقاء سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر مشخص شده است و سازمان ها مکلف هستند بر اساس آن عمل کنند.

دکتر سید جواد حسینی با بیان اینکه از این پس این سند مبنای عمل در امر سلامت به شمار می رود تصریح کرد: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهداشت تنها متولی 25 درصد سلامت جامعه است و برای تحقق 100 درصدی سلامت باید تمامی سازمان ها و ارگان ها مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه این سند در مدت یک سال و با تلاش دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهیه و تدوین شده است تصریح کرد: هر سه ماه یک بار گزارشی از اقدامات سازمان ها و ارگان ها در خصوص این سند تهیه و روند مشارکت آنها مورد پایش قرار می گیرد.

برنامه ملی پیشگیری و کنترل بیمار یهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوری اسلامی ایران، برنامه راهبردی کشور برای پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط است که به مدت 10 سال  راهبردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برای پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط مشخص  می کند.  برای اجرای برنامه مذکور، کمیته ای با نام کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیمار یهای غیرواگیر و عوامل خطرمرتبط تشکیل شده است .

درهمین راستا کمیته استانی و کمیته دانشگاهی نیز براساس رهنمودهای کمیته ملی به منظور رسیدن به اهداف کمیته ملی و با مشارکت دانشگا هها و دانشکده های خراسان رضوی (مشهد، سبزوار، گناباد، تربت حیدریه، نیشابور، تربت جام) تشکیل شده است. به همین منظور سند پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر خراسان رضوی تهیه و تدوین شد و در نشستی که با حضور اعضای کارگروه سلامت و امنیت غذایی برگزار  گردید از این سند رونمایی شد.

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار