معاون اجتماعی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی:

مجمع سلامت در بیشتر استان های کشور ایجاد شده است

  • PDF

اجتماعی شدن موضوع سلامت از مهمترین اهداف امسال استمعاون جتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه وزارت بهداشت در بهترین شرایط تامین کننده 25 درصد سلامت است و برای تامین 100 درصدی آن تمام سازمان های دولتی و غیر دولتی باید مشارکت داشته باشند اظهار کرد: "به همین منظور تا کنون مجمع سلامت در بیشتر استان های کشور ایجاد شده است".

دکتر محمد هادی ایازی، امروز در نخستین مجمع سلامت مشهد مقدس که در تالار رازی برگزار شد با اشاره به اینکه سازمان بهداشت جهانی به تمام کشورها توصیه کرده است نظام سلامت باید درکنار ماموریت های تامین سلامت خود باید به سمت مردم و جامعه حرکت کند  و با کار بین بخشی و حمایت طلبی و استفاده از ظرفیت تمامی سازمان ها، سلامت بهتری را برای جامعه ایجاد کند خاطر نشان کرد: "وزارت بهداشت در این دوره به موضوع اجتماعی شدن سلامت توجه ویژه ای دارد و در این راستا برنامه های مختلفی را به اجرا درآورده است".

وی افزود:"عدالت در سلامت، مشارکت مردم، افزایش سواد سلامت و همکاری های بین بخشی از ارکان اجتماعی کردن سلامت به شمار می رود".

معاون اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه مردم باید در حوزه خود مراقبتی و پیشگیری از بیماری ها توانمند شوند خاطر نشان کرد: "برای دستیابی به این موضوع باید از مشارکت مردم در این زمینه استفاده کرد که در این راستا کانون های سلامت محله راه اندازی شده که متولی آن مجمع سلامت شهرستان است".

دکتر ایازی با بیان اینکه کانون سلامت محله، نقطه آغاز مشارکت ساختار مند مردم به شمار می رود اظهار کرد:" با اجرای این برنامه می توان مردم را با ارائه برنامه های آموزشی خود مراقبتی توانمند کرد".

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 5 میلیون نفر در کشور مبتلا به دیابت هستند که 50 درصد این افراد از بیماری خود اطلاعی ندارند و 5 میلیون نفر نیز در آستانه دیابت قرار دارند خاطر نشان کرد:" اگر مردم را در این زمینه آموزش داد که به صورت دوره ای با انجام آزمایش از سلامتی خود مطلع شوند می توان در راستای ارتقاء جامعه گام برداشت".

معاون اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  با اشاره به اینکه مشارکت آگاهانه، مسئولانه و داوطلبانه از اصول فعالیت در کانون های سلامت محله است اظهار کرد: " ایجاد کانون های سلامت محله زمینه ایجاد مجمع سلامت محله ، مجمع سلامت شهرستان و استان را فراهم می کند".

دکتر ایازی افزود:" ایجاد کانون های سلامت محله ،دغدغه های مردم در حوزه سلامت دریافت و زمینه رفع آن توسط مسئولان و سازمان های مختلف فراهم می شود".

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار