رییس انجمن میلتون اریکسون ایتالیا :هیپنوتیزم موجب انفکاک ذهن از برخی رفتارهای ناصحیح و مخرب می شود

تشکیل انجمن آسیایی هیپنوتیزم در اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزمرییس انجمن میلتون اریکسون ایتالیادر نخستین کنگره آسیایی هیپنوتیزم، به تاثیر هیپنوتیزم در درمان برخی رفتارهای ناصحیح و مخرب اشاره کرد و گفت:  از طریق انفکاک ذهن در هیپنوتیزم می توان رفتارهایی همچون بی توجهی، زیاد غذا خوردن و در مواردی فراموشی را درمان کرد.

به گزارش وبدا، دکتر کامیلو لوریدو با اشاره به تاثیر برخی رفتارهای ناصحیح بر کیفیت زندگی افراد گفت: مشاهده فردی که مدام ولع غذاخوردن دارد یا فردی که نسبت به محیط اطراف خود و شرایطش بی توجهی خاصی دارد و یا فردی که به طرز قابل توجهی دچار فراموشی  است این مهم را یاداور می شود که این افراد نیازمند اصلاح تفکر و رفتار هستند و اینجاست که هیپنوتیزم از طریق منفک کردن ذهن طی فرایندی علمی به اصلاح این روند می پردازد.

این روانپزشک و روان درمانگر ایتالیایی توجه به گذشته ی فرد و بویژه دوران کودکی او را مهم و نیازمند بررسی دانست و تاکید کرد: تا زمانیکه افکار مرتبط با گذشته ی فرد بررسی و تحلیل نشود نمی توان راه حل درمانی مناسب را به خوبی تشخیص داد.

رییس انجمن میلتون اریکسون ایتالیا همچنین گفت: برای آغاز هیپنو تیزم ابتدا باید درمانگر با بیمار ارتباط نزدیک و متنوع برقرار و حس امنیت را در او برانگیزد به نحوی که امنیت خاطر و ارامش بر وجودش حاکم شود.

دکتر کامیلو لویدر نقش خانواده را در تداوم یا ترک رفتارهای ناصحیح در فرد بیمار موثر دانست و تاکید کرد؛ اگر خانواده ای رفتار نادرستی را بصورت مشترک انجام می دهند درمان این رفتار در فرد بیمار سخت تر خواهد بود.