آغاز به کار سومین همایش ملی مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مشهد

سومین همایش ملی مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز به کار کرد.  

به گزارش وب دا، این همایش طی روزهای اول و دوم آبان با حضور مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و با حضور دکتر کبیری رييس مرکز توسعه اطلاعات وانتشارات علمي وزارت بهداشت  به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مجتمع سپيد در حال برگزاری است.

ارائه گزارش عملکرد، دستاوردها، اقدامات برجسته و فعالیت های ویژه دانشگاه ها، تبادل تجربیات موفق و ایده های نوآورانه، نقشه راه و برنامه آتی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه ها از مهمترین محورهای این همایش است.

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این همایش با بیان اینکه این نشست به منظور تبادل تجارب و ارائه ایده های کاربردی برای اجرای در دانشگاه ها برگزار شده است اظهار کرد: در برخی از دانشگاه ها در حال حاضر فعالیت های نوآورانه و اقدامات بدیع و جدیدی انجام شده است که نباید محدود به یک محدوده جغرافیایی باشد و باید به دیگر دانشگاه ها نیز انتقال یابد.

دکتر پیام کبیری خاطر نشان کرد: در پایان این نشست پس از ارزیابی گزارش دانشگاه های علوم پزشکی کشور و کسب امتیازات لازم، سه دانشگاه برتر معرفی و مورد تقدیر قرار می گیرند.