دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزبان کنگره بین المللی تغذیه بالینی

سومین کنگره بین المللی تغذیه بالینی  با حضور اندیشمندان و صاحبنظرانی از سراسر دنیا 28 الی 30 بهمن به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

دبیر علمی کنگره بین المللی تغذیه بالینی  در گفتگو با وب دا اظهار کرد: این کنگره در محورهای تغذیه در بیماران با شرایط بحرانی (بیماران بستری در ICU)؛رژیمهای غذایی ویژه و بیماریها (شامل رژیمهای کتوژنیک، بدون گلوتن و Low FODMAP)؛روزه و سلامت؛تغذیه در کاشکسی و سارکوپنی؛چاقی و درمان آن؛کترینگ بیمارستانی؛اعتباربخشی آموزشی و ارزیابی گروههای تغذیه دانشگاههای کشور؛شرایط مرجعیت علوم تغذیه در منطقه و آمایش سرزمینی تغذیه بیمارستانی با حضور اندیشمندانی از کشورهای اروپایی و آسیایی برگزار می شود.

دانشیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه در مدت زمان فراخوان، بیش از 320 مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شد اظهار کرد: از این تعداد 136 مقاله پذیرفته شده است که 120 مقاله به شکل پوستر و 16 مقاله در قالب سخنرانی ارائه می شود.

دکتر نوروزی با بیان اینکه این همایش با شعار "مبارزه با سوءتغذیه بیمارستانی" در نظر دارد با دعوت از استادان صاحبنظر اروپایی و آسیایی به تبادل نظر و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی برای بهبود خدمات تغذیه بالینی در بیمارستانها بپردازد خاطر نشان کرد:۵۵۰ نفر از پزشکان متخصص تغذیه، رشته‌های مرتبط و کارشناسان این حوزه از داخل و خارج کشور برای شرکت در این همایش در مشهد گردهم می‌آیند.

عضو هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بررسیهای بالینی نشان داده مهمترین مشکل تغذیه‌ای در بیمارستانهای کشور، سوءتغذیه و عدم کفایت تغذیه‌ای می‌باشد که رفع آن نیازمند ارائه خدمات تغذیه‌ای، آماده‌سازی رهنمودی بالینی درمانی و بکارگیری آخرین فناوریهای دارویی و غذایی در این زمینه است.

دبیر علمی همایش بین‌المللی تغذیه بالینی ایران با اشاره به اینکه 21 سمپوزیوم در این کنگره برگزار خواهد شد، بیان کرد: تغذیه در بخش آی سی یو، چاقی، بیماریهای ویژه مانند سلیاک و روده التهابی از جمله موضوعات این سمپوزیوم ها است.

وی با تاکید براینکه یکی از برنامه های این سمپوزیوم ها ارائه نتایج آمایش سرزمینی است، بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد بحث اعتبار سنجی گروه های تغذیه دانشگاه های دیگر را برعهده خواهد داشت.

پذیرش 136مقاله در کنگره بین المللی تغذیه بالینی