بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر میزبان سمینار تازه های آلرژی غذایی و آلرژی دارو

نخستین دوره سمینار تازه های آلرژی غذایی و آلرژی دارو با حضور اساتید گروه آلرژی و ایمونولوژی به میزبانی بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر  از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

دبیر علمی کنگره همایش تازه های آلرژی غذایی و آلرژی دارویی در گفتگو با وب دا اظهار کرد: این سمینار اول اسفند به همت گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با همکاری گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی به منظور ارتقاء سطح آگاهی در مورد پیشگیری و درمان آلرژی های غذایی و دارویی برگزار می شود.

دکتر موذن خاطر نشان کرد:  با توجه به افزایش شیوع انواع آلرژی ها و بالاخص آلرژی های غذایی در کل دنیا که خصوصا در جوامع با سبک زندگی غربی رخ می دهد، شواهد قوی مبنی بر افزایش روزافزون تعداد بیماران مبتلا به آلرژی غذایی وجود دارد. از اینرو آشنایی با راهکارهای پیشگیری و درمان آلرژی های غذایی بسیار حائز اهمیت است.

استادیار گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: تشخیص آلرژی های غذایی با محدودیت ها و رژیم های غذایی می تواند در افزایش سطح سلامت افراد و کیفیت زندگی آنها تاثیر زیادی داشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه در این سمینار به طور ویژه در رابطه با پیشگیری و درمان آلرژی غذایی و چالش های تشخیص آلرژی به پنی سیلین بحث خواهد شد، افزود: معرفی به روز ترین روش های تشخیص و درمان چند نوع از آلرژی های شایع از جمله برنامه های این سمینار است.

دبیر علمی کنگره همایش تازه های آلرژی غذایی و آلرژی دارویی  گفت: گروه های هدف این سمینار پزشکان فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی و گوارش کودکان، پزشکان متخصص کودکان و پوست، پزشکان عمومی و پرستاران هستند و این سمینار دارای 4.5 امتیاز بازآموزی است.