سو تغذیه بیمارستانی یکی از چالش های مهم در روند درمان بیماری است

دبیر علمی همایش بین‌المللی تغذیه بالینی ایران اظهار کرد: حمایت های تغذیه ای بیمارستانی به منظور رفع سوء تغذیه بالینی ضرورتی انکار ناپذیر است.

به گزارش وب دا، دکتر نوروزی در حاشیه برگزاری همایش بین‌المللی تغذیه بالینی ایران با اشاره به اینکه سوءتغذیه بیمارستانی یکی از چالش های مهم در روند درمان بیماری است، خاطر نشان کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده به طور میانگین سوءتغذیه در جامعه 24درصداست و  در بخش های بیمارستانی به عنوان نمونه" بیمارستان قائم مشهد" 38درصد است.

دانشیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه در بخش مراقبت های ویژه سوءتغذیه حدود 56درصد است، گفت :سوءتغذیه بیمارستانی اثرات منفی زیادی در روند بهبودی بیمار خواهد داشت از ان جمله می توان به افزایش مدت بستری، ابتلا به عفونت بیمارستانی و بالا رفتن هزینه های درمانی اشاره کرد.  

دکتر نوروزی با اشاره به اینکه در همین راستا حمایت های تغذیه ای از بیماران یک ضرورت است، عنوان کرد :غذای استاندارد در سه وعده اصلی و دو میان وعده یکی از موارد حمایت های تغذیه ای به شمار می رود.  

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه می توان براساس نظر  متخصص تغذیه مکمل های مخصوص به صورت خوراکی یا وریدی برای بیمار در نظر گرفته شود، ابراز کرد :برای بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه باید توجه داشت که می توان از طریق تزریق وریدی پروتئین و ویتامین های مورد نیاز بدن را به بیمار رساند.

دبیر علمی همایش بین‌المللی تغذیه بالینی ایران گفت :در منزل نیز اگر بیمار نیاز به رژیم غذایی خاصی داشته باشد پزشک به خانواده نکات لازم را ارائه خواهد کرد.

سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران  با حضور اندیشمندان و صاحبنظرانی از کشورهای اروپایی و آسیایی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در محورهای تغذیه در بیماران با شرایط بحرانی (بیماران بستری در ICU)؛رژیمهای غذایی ویژه و بیماریها (شامل رژیمهای کتوژنیک، بدون گلوتن و Low FODMAP)؛روزه و سلامت؛تغذیه در کاشکسی و سارکوپنی؛چاقی و درمان آن؛کترینگ بیمارستانی؛اعتباربخشی آموزشی و ارزیابی گروههای تغذیه دانشگاههای کشور؛شرایط مرجعیت علوم تغذیه در منطقه و آمایش سرزمینی تغذیه بیمارستانی طی روزهای 28 الی 30 بهمن در حال برگزاری است.