نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزبان کنگره بین المللی تغذیه بالینی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 186
پذیرش 136مقاله در کنگره بین المللی تغذیه بالینی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 211
الگو سازی چهره های خدوم، نیاز امروز جامعه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 255
همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران اواخر بهمن ماه در مشهد برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 228
فراخوان شرکت در همایش معرفی فرصت های جذب حمایت مالی پژوهش های علوم پزشکی در آلمان نوشته شده توسط توکلی 262
تمدید مهلت ارسال مقاله به سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 169
دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزبان سمینار سراسری امنیت غذا و تغذیه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 176
دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزبان همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 200
دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزبان نخستین جشنواره ملی هنر و روان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 438
کنگره ملی خواب به کار خود پایان داد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 197