نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رئیس نظام شبکه‌ی وزارت بهداشت : بهورزان، بیشترین نقش را در سلامت اجتماعی دارند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 162
وزیر بهداشت: نظام ارائه خدمت در روستاها و سیستم گزینش بهورزان بازنگری می‌شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 189
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد: خدمات بهورزان، مصداق اقتصاد مقاومتی است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 129
معاون وزیر بهداشت: پوشش خدماتی نظام سلامت در کشور 98 درصد است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 147
حضور 40 متخصص و جراح مغز از کشورهای مختلف جهان در شانزدهمین کنگره بین‌المللی ام‌اس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 160
مشهد مقدس میزبان چهارمین کنگره‌ی بین‌المللی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 198
سمینار پرستاری چشم به منظور ارتقای کیفیت خدمات به بیماران برگزار می شود نوشته شده توسط معمار 183
مشهد میزبان شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس(MS) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 111
15 آبان آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش کشوری 100 سال فعالیت مامایی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 132
وزیر بهداشت: پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده از مهمترین تکالیف وزارت بهداشت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 329