نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مشهد میزبان ششمين کنگره ميکروبشناسي باليني ايران نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 975
حضور 800 متخصص داخلی و خارجی در نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1164
برگزاری مراسم گرامیداشت روز پرستار و تقدیر از پرستاران نمونه در مشهد نوشته شده توسط releation 5772
برگزاری جشنواره دندانپزشک پاسخگو به ایران 1404 نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی (دنکوب) 769
فراخوان شرکت در نخستین همایش ملی روانشناسی تربیتی نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1471
ارائه 74 مقاله در نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم و علوم وابسته نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1050
مشهد میزبان نخستین همایش ملی جایزه تحول و تعالی در بخش سلامت نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1617
مشهد میزبان نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم و علوم وابسته نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1070
برگزاری سمینارآموزشی اخلاق پزشکی در قطب شمال شرق کشور نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1004
برگزاری دومین سمینار آموزش سلامت مردان در دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1065