نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
افزایش بروز سکته های قلبی در سنین مختلف نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1430
جایگاه مناسب ایران در زمینه علم سم شناسی نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی دانشگاه 1467
آغاز به کار یازدهمین کنگره بین المللی سم شناسی و مسمومیتها در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1307
آغاز به کار چهارمین کنگره بین المللی قلب و عروق در مشهد نوشته شده توسط واحد حبر روابط عمومی دانشگاه 1314
ارائه 450 مقاله در یازدهمین کنگره بین المللی سم شناسی و مسمومیتها نوشته شده توسط واحد خبر 1306