نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
۳۰آذر؛ آخرین مهلت ثبت نام در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 4
دانشکده داروسازی نقش موثری در ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد داشته است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 31
سامانه ثبت فعالیت اعضای هیات علمی در ترفیع و ارتقاء آنها اثر گذار است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 48
انتقال مدیریت آموزشی به پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 163
30آذر؛ مهلت ثبت نام در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 252
راه اندازی دوره طب سرپایی و تروما برای کارورزان پزشکی در کلینیک شهید هاشمی نژاد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 34
تمدید مهلت ارسال فرایند به دوازهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 95
پذیرش 264 دانشجوی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 36
ماموریت گرایی در حوزه سلامت مورد تاکید سند الگوی پیشرفت است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 114
تحول در آموزش حوزه سلامت چشم انداز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 29

آخرین اخبار