نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
گفتگو وب دا با مدیر گروه آسیب‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 20
استفاده از شبیه ساز های داخلی در راستای تمرکز بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 14
آغاز همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دانشگاه Macquarie استرالیا نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 36
طراحی سوالات سی وهشتمین آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 44
امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه های مونستر آلمان و علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 46
کسب مجوز تاسیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 43
بازبینی کوریکلوم دندان پزشکی عمومی کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 36
تهیه نقشه آمایشی سرزمین؛ مهم ترین فعالیت کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 51
برنامه‌های دانشکده‌ی پرستاری و مامایی در جهت توسعه‌ی همکاری‌های بین‌المللی است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 54
آموزش نیروی انسانی تخصصی بر اساس نیاز منطقه ای انجام می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 109

آخرین اخبار