دومین دوره مدرسه جامع صنعت داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود

دومین دوره مدرسه جامع صنعت داروسازی شهریور ماه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

به گزارش وب دا، رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: این دوره نهم الی پانزدهم شهریور ماه در دو سطح مقدماتی و پیشرفته با هدف افزایش سطح آگاهی دانشجویان، آشنایی با ابعاد مختلف صنعت داروسازی و نیز تربیت نیروی کارآفرین در حوزه داروسازی برگزار می شود.

دکتر بیژن ملائکه ؛ اصول طراحی مطالعات بیواکی والانسی یا دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی و مطالعات هم ارزی زیستی بر روی داروهای متقاضی ثبت ، تغذیه و فرمول های رژیمی در نوزادان، الزامات اتاق تمیز، مدیریت ریسک های کیفی (QRM) بمنظور ارزیابی،کنترل،ارتباط و بررسی خطرات کیفی محصولات دارویی در طول چرخه عمر آن، معرفی فارماکواکونومی و روش های ارزیابی اقتصادی را از جمله محورهای این دوره برشمرد.

در مدت زمان برگزاری این رویداد علمی که با حضور اساتید برجسته و شاغل در صنعت داروسازی برگزار می شود، شرکت کنندگان از کارخانه های داروسازی بازدید و از نزدیک با عملکرد مراکز صنعتی آشنا می شوند.