26 شهریور آغاز نام نویسی الکترونیکی پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آغاز نام نویسی در دوره های فرهــنگی و هـنری اوقات فراغت در دانشگاه علوم پزشکی مشهدنام نویسی از  پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت الکترونیکی از 26 تا 29 شهریورماه آغاز می شود و پذیرفته شدگان ابتدا باید با ورود به سامانه، ثبت نام خود را قطعی کنند.

مدیر امور آموزشی و نماینده تام الاختیار دانشگاه  علوم پزشکی مشهد در برگزاری آزمون ها در گفتگو با وب دا اظهار کرد: پذیرش دانشجویان برای سال تحصیلی جدید در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته ، دکترای حرفه ای است که پذیرفته شدگان باید از 26 تا 29 شهریورماه 

به آدرسhttp://ums.mums.ac.ir/stdnew مراجعه کنند .

دکتر حسن قوامی با اشاره به اینکه برادران روزهای یک شنبه و دو شنبه 31 شهریورماه و یکم مهرماه و خواهران سه شنبه و چهارشنبه  دوم  و سوم مهرماه باید به صورت حضوری به سالن ورزشی واقع در پردیس دانشگاه مراجعه کنند وسایر مراحل حضوری ثبت نام را انجام دهند، ابراز کرد: نزدیک یک هزار و صد نفر پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند که 30 درصد آنها را دانشجویان بومی و سهمیه مناطق محروم تشکیل می دهند.

وی تاکید کرد: داوطلبان تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دقت اطلاعات ثبت نام رامطالعه و براساس آنچه که از آنها خواسته شده مراحل ثبت نام را انجام دهند.