60 درصد از کرسی های امسال دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دختران تعلق گرفت

مدیر امور آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی مشهد ابراز کرد: 60 درصد پذیرفته شدگان  امسال این دانشگاه را دختران ومابقی را پسران تشکیل می دهند.

دکتر حسن قوامی ، در گفتگو با وب دا، با اشاره به اینکه نام نویسی از پذیرفته شدگان آزمون سراسری طی دو نوبت برای دختران و پسران انجام می شود، بیان کرد: دانشجویان ثبت نام الکترونیکی خود را انجام داده اند و در فاصله زمانی 31 شهریورماه تا سوم مهرماه به صورت حضوری نام نویسی خود را قطعی می کنند.

وی با بیان اینکه وضعیت جسمی وروانی دانشجویان نیز غربالگری می شود،عنوان کرد: سلامت دانشجویان از لحاظ روانی و جسمی بررسی می شود ودر مواردی که نیاز به پیگیری داشت اقدامات بعدی برای وی انجام می شود.

دکتر قوامی بیان کرد: در برخی از رشته ها تا 120 درصد افزایش پذیرش انجام شده است و در بعضی از شهرستانها مانند کاشمر که فقط 4 نفر ظرفیت مازاد پرستاری بوده؛ سازمان سنجش 34 نفر قبولی اعلام کرده که این موضوع باعث شده تا 30 نفر از آنها را در نیم سال دوم پذیرش کنیم.

مدیر امور آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: در حال حاضر از رتبه 5 کنکور تا رتبه 300 در رشته پزشکی دانشجو جذب دانشگاه علوم پزشکی شده است و بالاترین رتبه ها در بخش پردیس بین الملل نیز هزار و صد در رشته دکتری حرفه ای هستند.

وی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد جز دانشگاه برتر کشور و هم ردیف سایر دانشگاه های مادر است.

آغاز ثبت نام دانشجویان جدید  در دانشگاه 98.6.31