تدوین کتاب های مرجع دندانپزشکی به همت کارگروه توسعه و تعالی علوم دندانپزشکی

  • PDF

برنامه استراتژیک 5 و 10 ساله  برای رشته های علوم تغذیه تهیه می شوددبیر کارگروه توسعه دندان پزشکی و علوم مرتبط کلان منطقه 9 کشور تدوین کتاب های مرجع دندانپزشکی را یکی از مهمترین اقدامات این کارگروه عنوان کرد.

دکتر مجید اکبری در گفتگو با وب دا اظهار کرد: کتاب های مرجع دندانپزشکی عمومی با مشارکت فعال بیش از 600 نفر از اساتید برجسته و علاقه مند از دانشکده های دندانپزشکی کشور و همچنین برخی دیگر از متخصصین داخل کشور تدوین و منتشر شده اند.

وی خاطر نشان کرد: کتب مرجع دندانپزشکی عمومی با 14 عنوان مختلف به نگارش درآمده اند و مبانی نظری دروس اختصاصی دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی را به خوبی پوشش می دهند و دانشجویان در طول دوره تحصیل خود با رجوع به این کتابها می توانند دانش تئوریک خود در حیطه دندانپزشکی عمومی را کامل نمایند.

دکتر مجید اکبری، با اشاره به اینکه در گام چهارم تحول نظام سلامت، برنامه تحول و نوآوری در آموزش به اجرا در آمد و در قالب آن ماموریت های ویژه و مشترک به دانشگاه های علوم پزشکی کشور واگذار شد و  توسعه و تعالی علوم دندانپزشکی یکی از ماموریت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد  است اظهار کرد: علت انتخاب دانشکده دندان پزشکی مشهد  نیز تمایز و نخبگی این دانشکده در حیطه برنامه های آموزشی بوده است.

استاد گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  با بیان اینکه از حدود سه سال ونیم پیش این برنامه به عنوان یک ماموریت ویژه به دانشکده دندان پزشکی سپرده شد، ابراز کرد: باتوجه به اینکه در راستای ماموریت ویژه دندان پزشکی، دبیرخانه ای نیز همنام و مرتبط در سطح وزارتخانه فعال است؛ برنامه ها با هماهنگی دبیرخانه دندان پزشکی به گونه ای ترسیم شد که تصمیم سازی در کارگروه و تصمیم گیری را در سطح دبیرخانه انجام شود.

دکتر اکبری ابراز کرد: بازبینی کوریکلوم دندان پزشکی عمومی کشور با مشارکت کلیه اساتید علاقمند دانشکده های دندان پزشکی کشور در مراحل بررسی و نیاز سنجی، ارائه پیشنهادات و اجرا از جمله فعالیتهای کارگروه توسعه دندان پزشکی و علوم مرتبط بود.

استاد گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: طراحی مدل پشتیبانی اجرای کوریکلوم دندان پزشکی عمومی و طراحی و معرفی طرح آموزش در عرصه برای  ورود آموزش دندان پزشکی عمومی به بستر ارائه خدمت در جامعه ،تعریف مدلی برای تولید محصولات مجازی آموزشی و کمک آموزشی  به منظور نیل به اهداف کوریکلوم، طراحی و معرفی طرح تدوین کار پوشه های تخصصی جهت ساماندهی آموزش و ارزشیابی دوره های تخصصی دندان پزشکی برای هماهنگی بیشتر در بحث آموزش ۳۹ دانشکده و ۱۲ رشته تخصصی و phd و دبیرخانه مستقل از دیگر اقدامات این کارگروه به شمار می رود.

 

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.