اجرای طرح کشوری رتبه بندی آموزشی(راد) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

01.jpg - 24.45 کیلو بایتمعاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای طرح کشوری رتبه بندی آموزشی(راد) در این دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: در راستای سیاست های علم و فن آوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، ساماندهی نظام های ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی در حوزه های علم و فن آوری به عنوان یکی از سیاست های علمی کشور و دانشگاه های علوم پزشکی در اولویت حوزه های ذیربط قرار گرفت.

دکتر فریبرزثمینی در گفتگو با وب دا خاطر نشان کرد: رصد ساختارمند نظام آموزش علوم پزشکی در دانشگاه ها یکی از اجزای لازم برای ارتقای مداوم کیفیت آموزش و زمینه ساز پویایی و تحرک پایدار نظام آموزشی و ایجاد فضایی رقابتی برای پیشرفت و تحول است، که در این راستا نظام رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی (راد) یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف به شمار می رود.

وی افزود:  "طرح راد" با هدف شناسایی نقاط ضعف، تلاش منسجم و هماهنگ ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها برای رفع موانع و مشکلات آموزشی، هدایت دانشگاه‌ها به سمت اهداف کلان سنجش آموزش‌عالی کشور و افزایش روحیه همکاری در فضایی سالم و رقابتی برای سرعت بخشیدن به بالندگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بخش آموزش، اجرایی شده است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به ارتقای دانشگاه‌ علوم پزشکی مشهد از رتبه 7 به 6 در نوبت دوم طرح رتبه بندی آموزشی، گفت: در این دوره بعد از ترکیب امتیازات دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در پنج حیطه توسعه آموزش، حاکمیت آموزشی، مدیریت آموزشی، توسعه کمی و کیفی آموزش و حرکت در راستای برنامه های علمی کلان کشور رتبه دانشگاه ها اعلام می شود.

دکتر ثمینی خاطر نشان کرد : در نوبت سوم این طرح  که مستند سازی آن از بهمن ماه 98 آغازشده است،  با عملی سازی جدی این برنامه برآنیم تا با بررسی چالش ها وکاستی ها، رویکردهای اولویت دار مبتنی بر فرآیندهای نظام آموزشی را مورد توجه قرار داده و سطح دانشگاه را در رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی بالا ببریم .

دکترثمینی از اهم رویکردهای رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در دوره جدید را؛ تأکید بیشتر بر دستاوردهای حوزه آموزش، نگاه ویژه به برنامه تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی، توجه به رتبه بندی های بین المللی واستفاده از داده های اعتباربخشی ذکرکرد و اذعان داشت ،اجرای طرح راد در دانشگاه موجب نمود زوایای پنهان اما تاثیر گذار شاخص های کمی وکیفی آموزشی شده و می تواند به عنوان راهگشا ویک نقشه جامع برای رفع موانع و مشکلات فرایندهای آموزشی باشد.

گفتنی است ؛ شاخص های رتبه بندی آموزشی در پنج حوزه الف: مبانی حاکمیتی آموزش (شامل برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد شورای دانشگاه، شورای آموزشی، جلسات معاون آموزشی، توزیع بودجه، ثبات مدیریتی و مدیریت جذب هیات علمی) ، ب: توسعه آموزش (شامل حذف رشته، رشته های موجود و راه اندازی رشته)، ج: مدیریت آموزشی (شامل قبولی در مقاطع بالاتر، وب سایت معاونت آموزشی و نمرات دانشجویان)، د: توسعه کیفی (شامل آموزش مداوم، مرکز مطالعات، نقطه نظرات مدیران وزارت بهداشت، فعالیت های ویژه و جشنواره شهید مطهری) و ه: توجه به اهداف نقشه جامع علمی کشور (شامل برنامه ریزی و اجرای اهداف کلان نقشه و توجه به اخلاق حرفه ای ) تحت عنوان طرح راد بررسی می شود.

در اجرای طرح راد، معاونت آموزشی از همکاری و همفکری، معاونت های دانشجویی- فرهنگی،  پژوهش  وفناوری و دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، پرستاری ومامایی، بهداشت و طب ایرانی و مکمل بهره مند می شود.