آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در برگزاری الکترونیک آزمون های کشوری و منطقه ای

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور ضمن بازدید از مرکز جامع آزمون های معاونت آموزشی و سالن های برگزاری آزمون دانشکده پزشکی، زیرساخت های برگزاری الکترونیک آزمون ها را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطلوب ارزیابی و از زحمات دست اندرکاران این امر قدردانی کرد.

دکتر سید سعید هاشمی نظری که به منظور بررسی ظرفیت های موجود و وضعیت زیرساخت های برگزاری الکترونیک آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مرکز جامع آزمون های این دانشگاه حضور یافته بود در گفتگو با وب دا اظهار کرد؛ در تیر و مردادماه سال جاری آزمون های مهمی در پیش داریم و به همت معاونت آموزشی وزارت برگزاری این آزمون ها بصورت الکترونیک است که لازمه اش آمادگی کامل دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد.

رییس مرکزسنجش پزشکی کشور با اشاره به چشم انداز و برنامه های آینده این مرکز بیان کرد، کرونا ویروس علی رغم تهدیدهایی که دارد فرصتی هم برای توسعه و ارتقاء زیرساخت های الکترونیک در حیطه آموزش و سنجش ایجاد کرد.

وی فعال تر کردن سنجش الکترونیک و برگزاری اکثرآزمون های ملی و منطقه ای بصورت الکترونیک را از برنامه های مرکز سنجش پزشکی کشور ذکرکرد و گفت؛ تصمیم داریم آزمون های پیش کارورزی، پره انترنی و در صورت امکان Phd  رادر کل کشور بصورت الکترونیک برگزار کنیم.

دکتر هاشمی نظری ارتقای نظام ارزیابی آزمون های علوم پزشکی را یکی از محورهای مهم برنامه‌های توسعه‌ای وزارت بهداشت دانست و افزود؛ مصمم هستیم با همکاری خبرگان این امر به سمت تحلیل آزمون ها رفته و از نتایج این تحلیل ها در راستای شناسایی مشکلات این بخش و بهبود وضعیت آموزش بهره ببریم.

به گفته رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی بانک الکترونیک سوالات با غنای خوبی ایجاد شده است که اساتید بصورت مجازی و دریک بستر امن می توانند سوالات خود را طراحی و ارسال کنند که این امر فعالیت های مرتبط را به لحاظ سرعت و کیفیت بسیار بهبود خواهد داد.

وی در خصوص آخرین تغییرات آزمون های علوم پزشکی گفت : طبق تقویم آموزشی ثبت شده تاریخ  برگزاری آزمون های وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی در سایت زیر قابل مشاهده می باشد: http://sanjeshp.ir/Content.aspx?click=24