ارزیابی داوطلبان آزمون جامع علوم پایه و پیش‌کارورزی براساس معدل نمرات دروس مرتبط با هر آزمون

کسب رتبه  نخست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در توسعه سلامت اجتماعی و ارتقای خدمات مددکاریدر پی لغو برگزاری آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش‌کارورزی در اسفندماه سال 98 و به دلیل عدم ایجاد وقفه در روند آموزش و تحصیل داوطلبان، مقرر شد ارزیابی داوطلبان آزمون‌های مذکور براساس معدل نمرات دروس مرتبط با هر آزمون محاسبه شود.

به گزارش وب دا، مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در جهت کنترل اپیدمی آن و بدنبال لغو برگزاری آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش‌کارورزی در اسفندماه 1398 و بدلیل عدم وقفه روند آموزش و تحصیل داوطلبان مقرر شد، ارزیابی داوطلبان آزمون‌های مذکور براساس نمرات دانشگاهی آنان انجام شود.

بر اساس این گزارش، فرصت ایجاد شده بصورت تشویقی برای داوطلبان در نظر گرفته می‌شود و چنانچه افرادی موفق به کسب حدنصاب لازم براساس این روش محاسبه (روش سوابق تحصیلی) نشوند، دوره اسفندماه جزو تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون محسوب نمی‌شود و داوطلبان مردود شده الزاماً باید در اولین آزمون علوم پایه و پیش‌کارورزی شرکت نمایند.

دانشجویانی که تمایل به بهره‌مندی از مزایای نمره و رتبه‌ آزمون علوم پایه و پیش‌کارورزی را دارند می‌توانند در دوره‌ی بعدی این آزمون‌ها شرکت نمایند و نفرات برتر هر دوره بصورت جداگانه محاسبه خواهد شد.