فراهم شدن تمامی ملزومات و تجهیزات حفاظتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 کاهش همکاری مردم با خادمان سلامت موجب افزایش تعداد بیماران بستری شده استمعاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به حضور دانشجویان در دانشگاه از ابتدای تیر ماه اظهار کرد: در این راستا تمامی ملزومات و تجهیزات حفاظتی دانشجویان حاضر در مراکز درمانی و آزمایشگاه ها فراهم شده است.

به گزارش وب دا، دکتر فریبرز ثمینی در نشست ستاد کرونا خاطر نشان کرد: به همت معاونت دانشجویی فرهنگی در خوابگاه های دانشجویی نیز تمامی تدابیر حفاظتی و مراقبتی لازم انجام شده است و تمامی دانشجویان باید در زمان ورود گواهی نامه سلامت داشته باشند.

وی با اشاره به مشارکت تمامی گروه های آموزشی در برنامه ریزی حضور اساتید و گروه های مختلف پزشکی در مراکز درمانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر حضور پزشکان در تمامی بخش ها به شکل مطلوبی برنامه ریزی شده است و به بیماران کرونایی و غیر کرونایی خدمات رسانی می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مهمترین راهکار در پیشگیری از بیماری کرونا را استفاده از ماسک عنوان کرد و گفت: باید تمامی مردم این را بدانند که برای حضور در اماکن عمومی از ماسک استفاده کنند تا ضمن حفظ جان خود از انتقال احتمالی این بیماری به دیگر افراد نیز جلوگیری شود.