نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ارائه دستورالعمل های پیشگیرانه در کمیته علمی مبارزه با کرونا نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 27
لغو تمامی آزمون های فروردین و اردیبهشت 99 وزارت بهداشت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 26
برگزاری روزانه 20کلاس وبینار در دانشکده های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 62
تهیه محتوای آموزش مجازی عفونت کرونا ویژه دستیاران و کارورزان گروه های بالینی دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 109
فعالیت آموزشی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا پایان هفته تعطیل شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 290
انتصاب معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 320
گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ قطب طب کار شرق کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 115
توسعه همکاری های بین المللی دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد و مک کوئری استرالیا نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 122
برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی نوشته شده توسط علیزاده 138
دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیشگام در الکترونیکی شدن فرآیند ترفیع اعضای هیات علمی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 125