نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تمام امکانات مورد نیاز دانشجویان در محیط پردیس دانشگاه فراهم است/ لزوم ارتباط خانواده با دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 64
راه اندازی داروخانه مدل آموزشی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط حسن زاده 55
مصاحبه با دانشجوی برتر یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور نوشته شده توسط زهره قدیری 72
طب متعالی چشم اندازی برای پزشکی آینده نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 176
60 درصد از کرسی های امسال دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دختران تعلق گرفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 105
فراخوان اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان غیر ایرانی شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 56
آغاز نام نویسی الکترونیکی پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1553
26 شهریور آغاز نام نویسی الکترونیکی پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 260
نخستین فراخوان اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان غیر ایرانی شهریه پرداز نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 82
دستیابی به راهکارهای نوین درمانی از مهمترین اهداف دپارتمان علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 81

آخرین اخبار