نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتقال مدیریت آموزشی به پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 183
30آذر؛ مهلت ثبت نام در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 276
راه اندازی دوره طب سرپایی و تروما برای کارورزان پزشکی در کلینیک شهید هاشمی نژاد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 86
تمدید مهلت ارسال فرایند به دوازهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 112
پذیرش 264 دانشجوی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 45
ماموریت گرایی در حوزه سلامت مورد تاکید سند الگوی پیشرفت است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 129
تحول در آموزش حوزه سلامت چشم انداز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 39
اعطای بورس تحقیقاتی دانشگاه مونستر آلمان به دانشجویان برگزیده دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 232
اجرای اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 153
تاکید بر اطلاع رسانی موثر فعالیت های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 81