نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اجرای طرح پزشکی در عرصه در دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 181
پیشنهاد دو ماموریت جدید برنامه تحول و نوآوری آموزش به منطقه 9 آمایشی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 239
ارزیابی بیرونی برنامه ملی اقدام کلان منطقه 9 آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 231
آمادگی دانشکده پیراپزشکی برای استقبال از دانشجویان در سال تحصیلی جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 226
آمادگی دانشکده پرستاری و مامایی برای آغاز سال تحصیلی جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 164
حرفه ای گری(professionalism)؛ ترجیح منافع بیمار بر منافع شخصی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 232
توسعه آموزش های مجازی و آموزش آنلاین از برنامه های مهم دانشکده داروسازی در سال تحصیلی جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 120
مدیر دانشجویی دانشگاه ؛نام نویسی دانشجویان جدید به صورت متمرکز انجام می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 128
پخش زنده کنگره آموزش علوم پزشکی (AMEE) سوئیس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 901
ارتقاء ارتباط صنعت و دانشگاه در اولویت کاری دانشکده داروسازی است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 121

آخرین اخبار