نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آغاز نام نویسی در شانزدهمین دوره فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 229
ابتکار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آموزش طب سرپایی و تروما ، الگوی کشوری شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 110
فراخوان شرکت در چهارمین دوره طرح علمی تخصصی شهید احمدی روشن نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 172
دیدگاه آینده‌نگر مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد به سلامت‌کده‌های طب سنتی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 157
اجرای چهارمین دوره طرح علمی تخصصی شهید احمدی روشن نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 105
نصب و راه اندازی پیشرفته ترین دستگاه های کمک آموزشی در مرکز جامع مهارتهای بالینی و فناوریهای نوین آموزشی دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 103
اخذ مجوز برگزاری نخستین دوره آموزش مهارتی و حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 267
پیوستن دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اتحادیه دانشگاه های جامع برترکشور(تفتاش) نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 95
آموزش بهداشت به زائران پیاده امام رضا(ع) توسط دانشکده بهداشت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 132
معاون آمورشی: در صورت عدم کاهش ظرفیت پذیرش تا سال 1404 در اکثر رشته مقاطع نیروی مازاد خواهیم داشت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 261