نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون دستیاری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 949
لزوم ایجاد شاخه های جدید علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 914
پیگیری راه‌اندازی رشته مجازی آموزش بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 1491
دومین همایش کشوری کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه برگزارشد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 1166
لزوم به رسمیت شناختن اعتبار بخشی بین المللی در دانشگاه ها نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 1053
فراخوان شرکت در دوره آموزشي حفاظت در برابر اشعه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 681
عضویت هفت هزار دانشجو در سامانه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 1215
نام نویسی از پذيرفته شدگان نهایی آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشک خانواده نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 849
راه‌اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی از مهرماه آینده نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 1245
قائم‌مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت:طرح آمایش سرزمینی وزارت بهداشت الگو می‌شود نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 983