نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بیماری اتیسم یکی از اختلالات تکاملی شایع در کودکان است نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 654
موافقت با راه اندازي رشته کارشناسي ارشد تکنولوژي آموزشي در علوم پزشکي در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 538
اعلام مهلت ویرایش و نام نويسي مجدد در آزمون پذیرش دستیار تخصصی نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 604
بازديد هيات بورد گفتار درماني وزارت بهداشت از دانشکده پيراپزشکي نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 631
فراخوان نام نويسي در رشته کارشناسي ارشد تکنولوژي آموزشي در علوم پزشکي نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1832
نگاه تخصصی و کیفی دبیرخانه کلان منطقه9 به بسته های طرح تحول آموزش نوشته شده توسط واحد خبر وب دا(هاشمي) 551
نام نويسي حضوري از پذيرفته شدگان دکتراي تخصصي تا 26 بهمن ادامه دارد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1547
برنامه ريزي هدفمند دانشگاه علوم پزشکي مشهد در راستاي جذب دانشجويان خارجي نوشته شده توسط واحد خبر وب دا(هاشمي) 1553
اطلاعيه معاونت آموزشي دانشگاه در خصوص پذيرفته شدگان دکتراي تخصصي نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 2740